Formacja

Formacja początkowa w naszym Zgromadzeniu obejmuje cztery etapy.

Okres rozeznawania, trwający do momentu rozpoczęcia postulatu, pozwala kandydatce na pierwszy kontakt ze Zgromadzeniem i jego duchem poprzez uczestnictwo w życiu wspólnoty. Jest to czas przyglądania się, odkrywania rzeczywistych motywacji wstąpienia
do Zgromadzenia oraz przygFormacja-krzyzyk-zaokrotowania do rozpoczęcia postulatu. Czas trwania tego etapu formacji i jego program dostosowany jest do każdej kandydatki.

Postulat to kolejny etap formacji, przygotowujący do rozpoczęcia życia w Zgromadzeniu. Celem postulatu jest pomoc w osiągnięciu odpowiedniego stopnia dojrzałości naturalnej i chrześcijańskiej, wypracowanie podstawowego poziomu kultury ogólnej, weryfikacja równowagi uczuciowej oraz zdolności życia we wspólnocie oraz zapoznanie się z duchem Zgromadzenia. Czas trwania postulatu i jego warunki są dostosowane do każdej kandydatki.

Nowicjat jest okresem wprowadzającym kandydatkę w życie Zgromadzenia. Celem tego etapu formacji jest przede wszystkim prowadzenie nowicjuszki do głębszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem oraz pełniejsze wdrożenie jej w Charyzmat Zgromadzenia, aby przeniknięta jego duchem, była zdolna do jasnego rozeznawania woli Bożej względem niej oraz wielkodusznej i radosnej odpowiedzi na łaskę powołania.

Nowicjuszka odnajduje żywe doświadczenie Miłosiernej Opatrzności Boga poprzez modlitwę osobistą, wspólnotową i sakramenty święte, rozważanie Słowa Bożego, studiowanie dokumentów Kościoła, pism Założyciela oraz Konstytucji Zgromadzenia, a także poprzez wspólnotę sióstr, złączonych więzami Chrystusowej miłości.

Jeśli po upływie nowicjatu, trwającego dwa lata, nowicjuszka wyraża głębokie pragnienie całkowitego ofiarowania się Bogu w Zgromadzeniu, może złożyć śluby czasowe zgodnie z Konstytucjami, po przedstawieniu pisemnej prośby.

Juniorat jest czasem przygotowującym do złożenia ślubów wieczystych. Czas junioratu jest okresem bardziej aktywnego zaangażowania apostolskiego w Zgromadzeniu, a także pogłębienia formacji humanistycznej, zakonnej, teologicznej oraz zawodowej.

Złożenie przez juniorystkę ślubów wieczystych potwierdza ostateczną i nieodwołalną decyzję oddania się Bożej Opatrzności w sercu Kościoła i Zgromadzenia, dla chwały Boga i zbawienia człowieka.

Formacja każdej siostry jest procesem trwającym całe życie. Siostry obdarzone Charyzmatem Boskiej Opatrzności są powołane do nieustannego rozwijania umiejętności odczytywania Jej znaków i wezwań w zmiennych okolicznościach życia oraz misji, powierzonej im przez Chrystusa w sercu Kościoła i Zgromadzenia.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.