Misja

Misją naszego Zgromadzenia jest modlitwa i apostolstwo. W sercu Kościoła jest ono otwarte na świat i jego wezwania. Jesteśmy powołane do dawania świadectwa miłości Jezusa do każdego człowieka i współpracy z innymi w budowaniu Królestwa Bożego. Powierzając się bez reszty Opatrzności Ojca, każda z nas wypełnia misję Zgromadzenia według bogactwa darów, jakimi została obdarowana przez Boga.

Wszystkim, którzy tego potrzebują, przekazujemy podstawowe prawdy wiary, a także wiedzę czysto ludzką. Poprzez nauczanie pomagamy ludziom wzrastać w mądrości, odpowiedzialności i miłości do Boga i ludzi. Charyzmat Zgromadzenia wyznacza konkretne wymiary naszej misji, którymi są: ewangelizacja, wspierająca obecność, duchowe towarzyszenie i modlitwa wstawiennicza.

Służymy pomocą innym poprzez kierownictwo duchowe dorosłych i młodzieży, przygotowanie młodego człowieka do odpowiedzialnego życia, odwiedzanie osób chorych i samotnych oraz wyprowadzanie z różnych uzależnień. Bóg jest tak hojny w swojej miłości, że zaufał nam i poprzez nas, ludzi powołanych, uwalnia człowieka z głębokich zranień i obdarza ich Swoim Miłosierdziem.

Posłuszne wezwaniu Miłosiernej Opatrzności otaczamy szczególną troską ludzi cierpiących wskutek osamotnienia, braku miłości, różnorodnych zniewoleń, a nade wszystko nieuświadomionej potrzeby doświadczenia Miłosiernej Miłości Boga.

Nasz dom zakonny jest miejscem adoracji Boga i modlitwy w intencjach wszystkich, pośród których żyjemy. Dwa razy w miesiącu, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy, modlimy się wraz z rodzinami kapłanów i sióstr pochodzących z naszego Sanktuarium oraz z przyjaciółmi Zgromadzenia, aby wspierać się wzajemnie w wielkodusznej odpowiedzi na dar powołania. Organizujemy również indywidualne spotkania dla osób, które potrzebują dialogu i duchowego wsparcia.

Misja-sMaria-zaokr

Pragniemy, aby Opatrzność Boża, wyrażona w Miłosiernej Miłości Jezusa, była znana i rozszerzana poprzez nasze życie i duchowe dzieła miłosierdzia, wskazane przez Błogosławionego Jana Marcina Moyё oraz znaki czasu.Misja-sKatarzyna-zaokr

Nasze serca są przepełnione radością i miłością do Boga i ludzi, dlatego z wdzięcznością pragniemy odpowiadać miłością na Miłość w dzisiejszym, zbolałym świecie, jakże potrzebującym Bożej Opatrzności. Bóg potrzebuje nas do współpracy z Nim w czynieniu świata lepszym, piękniejszym, bardziej sprawiedliwym.

Możliwość komentowania została wyłączona.