Wspólnota

We wspólnocie łączy nas wzajemna miłość, uwielbienie Boga i konkretne doświadczenie jedności. Zgromadzone w imię Jezusa, staramy się żyć Bogiem i dla Boga, aby miłując się wzajemnie, tak jak On nas umiłował, budować Mistyczne Ciało Chrystusa.

Każda z nas, obdarzona niepowtarzalną łaską, jest darem Bożej Opatrzności. Wspólnota talentów, akceptacja i szacunek dla różnorodności i bogactwa każdej siostry, wzajemne dzielenie się radościami i problemami – wszystko to owocnie przyczynia się do budowania wspólnoty „o jednym sercu i jednej duszy” – na wzór pierwszych chrześcijan.

Naszą wspólnotę tworzą:
Wspólnota

Siostra Danuta Bednarek – Przełożona Generalna, kierownik duchowy, formator młodzieży zakonnej. Służy pomocą poprzez towarzyszenie duchowe dorosłym i młodzieży, przygotowuje do dobrego przeżywania Sakramentu Pojednania. Ewangelizuje poprzez świadectwo życia, aby pomóc innym w odkrywaniu znaków Miłosiernej Opatrzności w codziennym życiu.

Ofiarowując drugiej osobie słowa nadziei i pocieszenia, a niekiedy jedynie dyskretną obecność i uwagę, siostra Danuta jest naocznym świadkiem uzdrawiającej mocy Zmartwychwstałego Chrystusa – niewyczerpanego Źródła Miłosierdzia i Przebaczenia, w myśl słów św. Pawła: „Gdzie (…) wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Siostra Maria Ściegienna – organistka i pracownik kancelarii w sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. Poprzez śpiew i muzykę organową uwielbia Boga i pragnie przybliżać do Niego tych, wśród których żyje i posługuje jako Siostra Boskiej Opatrzności.

Siostra Katarzyna Maruszak – pracownik Caritas Diecezji Kieleckiej jako doradca zawodowy i koordynator programu „Skrzydła”, obejmującego opieką dzieci i młodzież z ubogich rodzin, którzy z powodu różnorodnych trudności życiowych wymagają wsparcia. Program jest odpowiedzią na wezwanie Świętego Jana Pawła II, który zapraszał do „wyobraźni miłosierdzia„.

Życie we wspólnocie jest dla nas szkołą duchowego wzrostu. Natura Charyzmatu ukierunkowuje naszą wolę, ożywia miłość, wspiera wierność i ukazuje cel pracy apostolskiej. Dzięki temu życie wspólnotowe staje się świadectwem działania Ducha Świętego i drogą nowej ewangelizacji.

 

Nasz adres kontaktowy: sbokielce@gmail.com

Formularz kontaktowy

Komentarze są wyłączone.