Wspólnota

We wspólnocie łączy nas wzajemna miłość, uwielbienie Boga i konkretne doświadczenie jedności. Zgromadzone w imię Jezusa, staramy się żyć Bogiem i dla Boga, aby miłując się wzajemnie, tak jak On nas umiłował, budować Mistyczne Ciało Chrystusa.

Każda z nas, obdarzona niepowtarzalną łaską, jest darem Bożej Opatrzności. Wspólnota talentów, akceptacja i szacunek dla różnorodności i bogactwa każdej siostry, wzajemne dzielenie się radościami i problemami – wszystko to owocnie przyczynia się do budowania wspólnoty „o jednym sercu i jednej duszy” – na wzór pierwszych chrześcijan.

Naszą wspólnotę tworzą:

Siostra Danuta Bednarek – Przełożona Generalna, kierownik duchowy, formator młodzieży zakonnej. Służy pomocą poprzez towarzyszenie duchowe dorosłym i młodzieży, przygotowuje do dobrego przeżywania Sakramentu Pojednania. Ewangelizuje poprzez świadectwo życia, aby pomóc innym w odkrywaniu znaków Miłosiernej Opatrzności w codziennym życiu.

Ofiarowując drugiej osobie słowa nadziei i pocieszenia, a niekiedy jedynie dyskretną obecność i uwagę, siostra Danuta jest naocznym świadkiem uzdrawiającej mocy Zmartwychwstałego Chrystusa – niewyczerpanego Źródła Miłosierdzia i Przebaczenia, w myśl słów św. Pawła: „Gdzie (…) wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Siostra Maria Ściegienna – organistka i pracownik kancelarii w sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. Poprzez śpiew i muzykę organową uwielbia Boga i pragnie przybliżać do Niego tych, wśród których żyje i posługuje jako Siostra Boskiej Opatrzności.

Nasz adres kontaktowy: sbokielce@gmail.com

Formularz kontaktowy

Możliwość komentowania została wyłączona.