Mądrość Słowa Bożego

RefleksjaNadSłowemBożym

„… może dotkną Go i znajdą niejako po omacku…”

(Dz 17, 27)

Czy chodzi jedynie o szukanie Boga po omacku, jakby mimochodem,
czy też o szukanie Go, aby móc Go doświadczyć?

Paweł przypomina Ateńczykom, że podobnie jak wielu, szukają Mocy, która ich przerasta, szukają „nieznanego Boga”. Jeśli więc w istocie ludzkiej kryje się niezaspokojone pragnienie sensu i głęboka potrzeba zjednoczenia, to Bóg stworzył ją „na Swój obraz” i ukierunkował na Siebie Samego.

Jednakże niesłychaną i cudowną nowością jest fakt, że Jezus, Syn Boży, zrodzony w naszym ciele, mógł być dotknięty przez Jego własnych uczniów (por. 1 J 1,1). W Jezusie Bóg zjednoczył się z ludzkością, aby pewnego dnia ludzkość mogła zjednoczyć się z Bogiem.[1]

tłum. s. Maria SBO

17 maja 2023r.

[1] Prions en Eglise nr 437, s.115.


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.