Myśli, rozważania, artykuły

Myśli,rozważania,artykuły

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam… Bóg jest miłością…”(1 J 4, 16) – pisze św. Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, naoczny świadek Jego słów, czynów i dramatu Kalwarii.


  • TROSKA BOGA O CZŁOWIEKA – WSPIERAJĄCA OBECNOŚĆ SIOSTRY BOSKIEJ OPATRZNOŚCI „Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę… Jeśli zeszli już z Moich dróg, powiedz, że szukam ich…” Człowiek nosi w sobie obraz Boga. Prawdę tę przypieczętowuje sakrament chrztu świętego, ... Czytaj dalej
  • ZNAKI CZASU – WOŁANIE O MIŁOSIERNĄ OPATRZNOŚĆ U wielu ludzi, szczególnie tych, którzy nie zaznali prawdziwej miłości, rodzi się dramatyczne pytanie o własną tożsamość. Przed oczyma staje im wówczas negatywny obraz siebie, wytworzony najczęściej na skutek bolesnych doświadczeń z przeszłości. Wdzierają się one do myślenia, pamięci i świadomości, powodując poczucie winy i udaremniając dotarcie do centrum, do korzenia swej ... Czytaj dalej
  • JEZUS CHRYSTUS – OBJAWIENIEM PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA Chrystus jest kluczem do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie ... Czytaj dalej
  • JEZUS CHRYSTUS – OBRAZEM MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam…Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) – pisze św. Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, naoczny świadek Jego słów, czynów i dramatu Kalwarii. Wydając własnego Syna, Bóg objawił się jako Ten, który daje Siebie samego, wierny Swojej ... Czytaj dalej

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.